بهبود کیفیت و اعتباربخشی

برنامه استراتژیک بیمارستان جهت دریافت سند مربوط به هر مورد، روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.

نام فایل نوع فایل حجم فایل
اعتبار بخشی PDF ۴۴ کیلوبایت
ایمنی بیمار PDF ۱۰۰ کیلوبایت
رسالت و چشم انداز PDF ۳۶ کیلوبایت
شرح وظايف بهبود کيفيت PDF ۱۰۰ کیلوبایت
مديريت خطر PDF ۱۲۴ کیلوبایت
منشور حقوق بیمار PDF ۳۰ کیلوبایت
منشور حقوق کارمند PDF ۳۵ کیلوبایت