راهنمای طبقات

راهنمای طبقات ساختمان اصلی

نام بخش موقعیت در ساختمان
بخش عفونی، بخش داخلی دو و دفترتغذیه طبقه سوم
بخش داخلی یک و بخش NICU2 طبقه دوم
بخش جراحی، اتاق عمل، آندوسکوپی، بخش  NICU و نوزادان طبقه اول
درمانگاه، بخش اورژانس، بخشPICU، نوار مغز، اسپیرومتری، اکو، نوار قلب، اطلاعات، پذیرش کتابخانه، سالن آمفی تئاتر، زیراکس و صندوق طبقه همکف
آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی کاردرمانی، شنوایی سنجی، نوار عصب و عضله زیرزمین
تالاسمی ورودی بخش از بیرون ساختمان اصلی در طبقه همکف می باشد
دیالیز جنب ساختمان اداری
داروخانه حیاط بیمارستان

 

راهنمای طبقات ساختمان اداری

نام واحد موقعیت در ساختمان
دفتر پرستاری، دفتر آموزش و پژوهش، پاویون و پزشکان دفتر خیریه کودکان فرشته اند طبقه اول
مدیریت، ریاست، ترخیص، نماینده بیمه، مددکاری، کارگزینی، امور اداری، حسابداری، تجهیزات پزشکی، IT، حراست، دفتر بهبود کیفیت، ایمنی و بهداشت طبقه همکف
نمازخانه و بایگانی مدارک پزشکی طبقه زیرزمین