آدرس و اطلاعات تماس

تلفن بیمارستان: ۷۳۰۱۳۲۱۳
تلفن اطلاعات: ۷۳۰۱۳۲۴۸ –  (ساعت کاری: ۱۲-۸)
تلفن نوبت دهی گویا: ۷۷۵۸۶۳۸۵ – ۷۷۵۸۶۳۸۹ – ۷۷۵۸۶۳۹۴ – ۷۷۵۸۶۴۰۲ (به صورت ۲۴ ساعته)
تلفن انتقادات: ۷۳۰۱۳۲۶۱
فکس: ۷۷۵۵۱۵۸۴-۰۲۱

 

درخصوص طرح تحول سلامت انتقادات خود را با شماره های ذیل در میان بگذارید:

تلفن همراه: ۰۹۱۰۷۸۰۷۰۷۸ – خط ویژه: ۷۳۰۱۳۲۷۳

 

آدرس: تهران، خیابان دماوند، نرسیده به میان امام حسین، خیابان شهید کیایی(قاسم آباد)، بیمارستان کودکان بهرامی