برگزاری کلاس احیاء پایه در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کلاس آموزشی احیاء پایه برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری سمینار بررسی و درمان شب ادراری در کودکان در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، سمینار یک روزه بررسی و درمان شب ادراری در کودکان برگزار شد .

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کنفرانس علمی آموزه های پزشکی قانونی در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کنفرانس آموزه های پزشکی قانونی برگزار شد .

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کلاس آموزشی رویکردی به تازه های انتقال خون در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، کلاس آموزشی رویکردی به تازه های انتقال خون برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری جلسه هم اندیشی فرهنگی اساتید بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، کارگاه فرهنگی هم اندیشی اساتید برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کلاس آموزشی نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومي بيمارستان بهرامي، کلاس آموزشي نگهداشت تجهيزات پزشکي برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کارگاه تربیت مربی احیاء نوزاد در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کارگاه ویژه تربیت مربی احیاء نوزاد برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برنامه های هفته کودک در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

برنامه های هفته کودک در بیمارستان بهرامی از روز شنبه ۱۵ مهر ۹۶ آغاز شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

شروع سال تحصیلی دستیاران جدید الورود کودکان در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، دستیاران جدید الورود کودکان دوره آموزشی خود را آغاز کردند.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه پرستاران در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، دوره های آموزشی ویژه پرستاران روز یکشنبه ۵ شهریور ۹۶ در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر