برگزاری کمیته اقتصاد ودارو درمان بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اقتصاد ، دارو درمان و تجهیزات پزشکی برگزار شد .

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته بهبود کیفیت بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته بهبود کیفیت برگزار شد .

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری مراسم عید غدیر و روز کارمند در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، جشن عید عدیر و روز کارمند برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

بازدید گروه برون سپاری دانشگاه از بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، گروه برون سپاری دانشگاه از بیمارستان بازدید کردند.

(بیشتر…)

ادامه خبر

بازدید گروه ارزیابی گروه کودکان از بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، کمیته ارزیابی درونی گروه کودکان از بیمارستان بهرامی بازدید کردند.

(بیشتر…)

ادامه خبر

بازدید گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه از بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، گروه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از بیمارستان بهرامی بازدید کردند .

(بیشتر…)

ادامه خبر

بازدید کارگروه درآمد اختصاصی دانشگاه از بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کار گروه درآمد اختصاصی دانشگاه از واحد درآمد بیمارستان بهرامی بازدید کرد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

درگذشت دکتر صدیقی دانشیار بازنشسته گروه جراحی کودکان بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان

با نهایت تاسف و تاثر دکتر احمد صدیقی عضو فعال و دانشیار بازنشسته گروه جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران اول مرداد ۹۷ بدیدار حق شتافت و دوستداران و همکاران خویش را در اندوه جانکاه فرو برد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کنفرانس یک روزه هپاتیت ویروسی در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کنفرانس یک روزه هپاتیت ویروسی برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

کلاس آموزشی مصرف بهینه آب در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، کلاس مصرف بهینه آب و آب سالم برگزار شد

(بیشتر…)

ادامه خبر