درباره بیمارستان کودکان بهرامی

خدمت به جامعه در هر جایگاه ارزشمند بوده و نوعی عبادت محسوب می شود. به ویژه خدمت به اطفال معصوم و التیام آلام و رنجشان. این بیمارستان با ۱۲۱ تخت فعال، ۱۰ بخش بستری و سرپایی، دو اتاق عمل و بیش از ۲۰ درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی، دومین بیمارستان اطفال تهران از نظر قدمت است و از بدو تاسیس (سال ۱۳۳۷) تا کنون با تربیت متخصصان اطفال تحت نظر اعضای هیئت علمی برجسته کشور سهم بسزایی در نظام درمانی کشور دارد. با اجرای طرح تحول سلامت رسالت این بیمارستان در خدمت رسانی به بیماران، به ویژه اقشار آسیب پذیر و محروم بیشتر شده است. از تمامی همکارانی که در اجرای این رسالت عظیم خدمت می کنند صمیمانه تشکر می نماییم.