bazdid (3)

بازدید گروه برون سپاری دانشگاه از بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، گروه برون سپاری دانشگاه از بیمارستان بازدید کردند.

گالری عکس
روز سه شنبه ۳۰ مرداد ۹۷ گروه برون سپاری دانشگاه از واحدهای واگذار شده بیمارستان بازدید کردند.
این گروه با حضور نمایندگان مدیریت مالی دانشگاه ، مدیریت برون سپاری و توسعه و سرمایه انسانی ، مدیریت امور حقوقی و مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی و مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه در جلسه ای با حضور دکتر رفعتی مدیر بیمارستان ، بیات رییس حسابداری ، کامرانی رییس امور اداری و کیخا رابط واحد برون سپاری بیمارستان قراردادهای واحدهای برون سپاری بیمارستان را بررسی و نقطه نظرات خود را بیان کردند . در ادامه گروه به همراه نمایندگان بیمارستان از واحدهای آزمایشگاه ، فیزیوتراپی ، گفتاردرمانی و شنوایی سنجی بازدید و مسائل و اشکالات را ارزیابی کردند . مقرر شد پس از بررسی های نهایی نتایج ارزیابی به بیمارستان اعلام شود.