Untitled

برگزاری کمیته اقتصاد، دارو درمان وتجهیزات پزشکی بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اقتصاد ، دارو درمان و تجهیزات پزشکی برگزار شد.


این جلسه روز ۱۳تیر ۹۷ با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر بیمارستان، اعضای هیئت علمی و اعضای کمیته در سالن آمفی تئاتر برگزار شد.در این جلسه دکتر محجوب عضو هیئت علمی و مسئول فنی آزمایشگاه در خصوص فرمولاری آزمایشگاه و برای جلوگیری از آزمایشات تکراری از هیئت علمی درخواست کرد با توجه به تخصص خود آزمایشات خارج از فرمولاری را اعلام کنند . همچنین مقرر شد از شرکت HIS خواسته شود تا لینک آزمایشات قبلی را با ازمایشات جدید ایجاد کند تا از درخواستهای تکراری آزمایش جلوگیری شود .