bron (3)

انجام برونکوسکوپی فلکسیبل ویدئویی نوزادان در بیمارستان بهرامی

گالری عکس

اولین برونکوسکپی فلکسیبل ویدئویی نوزادان در بیمارستان بهرامی توسط دکتر میرلوحی فوق تخصص ریه اطفال انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی دکتر میرلوحی فوق تخصص ریه اطفال روز شنبه ۹ تیر ماه ۹۷ اولین برونکوسکپی به روش فلکسیبل نوزادان را در بیمارستان بهرامی انجام داد. این عمل موفقیت آمیز بر روی نوزاد ۱۶ روزه که دارای صدای تنفس غیر طبیعی (استریدور)از بدو تولد بود انجام شد .
برونکوسکپی در اطفال به صورت ریجید و فلکسیبل قابل انجام میباشد وپیش از این در این مرکز برونکوسکپی به روش ریجید انجام می شد ولیکن برای اولین بار ویدئو فلکسیبل برونکوسکوپی در این مرکز راه اندازی شد. انجام برونکوسکپی بصورت فلکسیبل می تواند راه مطمئن برای تشخیص ودرمان بیماریهای ریه در اطفال باشد .
بیمارستان بهرامی با استفاده از دستگاه ویدئو برونکوسکوپ پیشرفته و با حضور اساتید با تجربه اطفال و فوق تخصص ریه اطفال، برای انجام برونکوسکوپی فلوکسیبل در نوزادان و کودکان از سراسر کشورآمادگی لازم را دارد.