Untitled

برگزاری کلاس احیا پایه و پیشرفته در بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، کلاس آموزشی احیا پایه و پیشرفته برگزار شد .


روز چهارشنبه ۹ خرداد ۹۷ کلاس آموزشی احیا پایه و پیشرفته در سالن آمفی تئاتر بیمارستان بهرامی برگزار شد . در این کلاس که توسط دکتر قدسی رییس بخش PICU بیمارستان برگزار شد مراحل احیا مقدماتی و پیشرفته به صورت تئوری و عملی توضیح داده شد . گروههای هدف در این دوره پزشکان ، سوپروایزرها و پرستاران بیمارستان بودند.