20180527_113057

برگزاری کمیته صیانت از حقوق شهروندی بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته صیانت از حقوق شهروندی برگزار شد.


این جلسه روز ۶ خرداد ۹۷ با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر بیمارستان، مجیدی مدیر پرستاری ، دکتر حق شناس و دکتر ایزدی هیئت علمی ، مهندس کامرانی رییس امور اداری و اعضای کمیته برگزار شد . در این جلسه در خصوص اشکالاتی که از سوی معاونت درمان در بازدید بهمن ماه ۹۶ به بیمارستان وارد شده بود صحبت شد . مقرر شد سایت بیمارستان راه اندازی و در دسترس قرار گیرد. همچنین اشکالات بهداشتی نیز از سوی واحد بهداشت محیط و تغذیه بررسی و رفع گردیده است. در خصوص پوشش حریم خصوصی بیمار نیز مسائل مطرح شده بررسی و تصمیمات مقتضی اعلام شد .