haghshenas (2)

تقدیر از دکتر حق شناس عضو هیئت علمی بیمارستان بهرامی برگزیده جشنواره ابن سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، دکتر حق شناس بعنوان آموزشگر برتر جشنواره ابن سینا معرفی شد.

گالری عکس

در نوزدهمین جشنواره ابن سینا ، ۱۲ برگزیده از دانشکده پزشکی معرفی شدند که دکتر حق شناس عضو هیات علمی بیمارستان بهرامی نیز یکی از برگزیدگان بود . همچنین روز سه شنبه ۱۸ بهمن ۹۶ در گزارش صبحگاهی سالن کنفرانس با حضور اعضای هیئت علمی ،دستیاران ،کارآموزان و کارورزان پزشکی از ایشان تقدیر بعمل آمد . دکتر زهرا حق شناس عضو هیئت علمی بیمارستان بهرامی و فوق تخصص غدد اطفال که بعنوان آموزشگر برتر جشنواره ابن سینا معرفی شدند در این مراسم طی سخنانی با تشکر از مسئولین بیمارستان و کلیه فراگیران ، همکاری بیشتر  را در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خواستار شد.