IMG_2611

برگزاری کمیته اقتصاد دار و درمان در بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اقتصاد و دارو ودرمان برگزار شد.


این جلسه روز ۱۴ بهمن ۹۶ با حضور دکتر رفعتی مدیر بیمارستان، دکتر مجتهدی معاون آموزشی، دکتر شفیعی معاون درمان ، کامرانی مسئول تجهیزات پزشکی ، بیات رییس حسابداری ، دکتر فروتن مسئول داروخانه ، تقوی رابط تحول سلامت و دیگر اعضای کمیته برگزار شد . در این جلسه بر تهیه پروتکل داروهای گران قیمت تاکید شد. همچنین مقرر شد لیست اولویتهای نیازهای خرید تهیه شود . سپس مقرر شد دکتر شفیعی معاون در جلسه ای با اعضای هیئت علمی، بر لزوم تجویز دارو بر اساس پروتکل تاکید کند. در ادامه بررسی مبلغ هتلینگ بیمارستان انجام و مشخص شد که مبلغ کم شده و این نقطه مثبتی در تراز مالی بیمارستان می باشد.