ehya (5)

برگزاری کلاس احیاء پایه در بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کلاس آموزشی احیاء پایه برگزار شد.

گالری عکس
روز شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ کلاس آموزشی احیاء پایه در سالن آمفی تئاتر برگزار شد . در این جلسه یوسفی کارشناس پرستاری در خصوص احیای پایه مطالبی بصورت تئوری و عملی ارائه کرد . همچنین با پخش فیلم شرکت کنندگان در کلاس با روشهای احیا آشنا شدند. این کلاس با هماهنگی سوپروایزر آموزشی ، برای گروههای پرستاری ، اداری ، خدمات و کلیه پرسنل شاغل در بیمارستان برگزار شد.