IMG_1478

برگزاری کمیته فرهنگی و شورای بسیج بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته فرهنگی و شورای بسیج بیمارستان بهرامی تشکیل شد.


کمیته فرهنگی و شورای بسیج بیمارستان بهرامی روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۶ با حضور دکتر شعبانی مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر بیمارستان و جانشین کانون ، نهاردانی مدیر داخلی ، افتخاری منش مدیر پرستاری، موسوی مسئول حراست ، جاهدی مسئول نیروی انسانی ، بیات مشاور خواهران برگزار شد . در این جلسه در خصوص حضور اعضای شورای کانون در اردوی تشکیلاتی در قم صحبت شد. همچنین در خصوص برنامه های دهه فجر تصمیم گرفته شد. مقرر شد روز پنجشنبه ۱۲ بهمن مصادف با اولین روز دهه فجر ویزیت رایگان در درمانگاه توسط دکتر شعبانی و دکتر کاجی انجام شود. آذین بندی محوطه ، راهرو درمانگاه و اداری برگزاری ایستگاه صلواتی نیز از برنامه های دیگر برای دهه فجر اعلام شد.