kongre (8)

برگزاری کنفرانس علمی آموزه های پزشکی قانونی در بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کنفرانس آموزه های پزشکی قانونی برگزار شد .

گالری عکس
کنفرانس یک روزه آموزه های پزشکی قانونی ۱۸ دی ماه ۹۶ در بیمارستان بهرامی برگزار شد . این کنفرانس دارای امتیاز آموزش مداوم برای پزشکان و پرستاران و پرسنل درمانی بود . دبیر علمی کنفرانس دکتر مسعود قادی پاشا و دبیر اجرایی دکتر علی محمد علی محمدی بودند. این کنفرانس از ساعت ۸:۱۵ با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز و در مراسم افتتاحیه دکتر صادقی رییس بیمارستان بهرامی به شرکت کنندگان خیر مقدم گفت . در ادامه نیز دکتر صبوری متخصص پزشکی قانونی مباحث در خصوص تخلفات انتظامی و انواع مجازات بیان کرد . سپس دکتر قادی پاشا و دکتر شهرام موسوی از متخصصین پزشکی قانونی مطالبی در رابطه با قصور و تقصیرپزشکی و اهمیت رضایت آگاهانه و برائت در درمان را توضیح دادند.
پانل پرسش و پاسخ با محوریت اهمیت رعایت اخلاق پزشکی در پیشگیری از قصور پزشکی نیز با حضور کلیه اساتید حاضر برگزار شد . همچنین دکتر علی محمدی متخصص پزشکی قانونی در خصوص جایگاه مدارک ومستندات پزشکی و نحوه صدور جواز دفن و ابعاد قانونی آن صحبت کرد. در این برنامه ۹۰ نفر شامل پزشکان ، کادر پرستاری ، هوشبری و آزمایشگاه شرکت کردند .