IMG_1261

برگزاری کمیته مدارک پزشکی بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدارک پزشکی تشکیل شد.


این جلسه روز چهارشنبه ۱۹ مهر ۹۶ با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر ،دکتر مجتهدی معاون آموزشی ، دکتر شفیعی معاون درمان افتخاری منش مترون، کامرانی مسئول IT ، درویش دبیر کمیته و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه در خصوص سیستم نوبت دهی گویا صحبت شد و مقرر شد نرم افزار شرکت سپهر سلامت بصورت آزمایشی بمدت یکماه اجرا شود. همچنین در خصوص تغییر ثبت مشخصات در پذیرش صحبت شد . در ادامه نیز نحوه تکمیل مستندات پرونده ها مورد بررسی قرار گرفت.