photo5972113473917790793

برنامه های هفته کودک در بیمارستان بهرامی

برنامه های هفته کودک در بیمارستان بهرامی از روز شنبه ۱۵ مهر ۹۶ آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، هفته کودک در بیمارستان کودکان بهرامی از عصر روز شنبه با همکاری گروه خیریه کودکان فرشته اند، شهرداری منطقه ۸ و سرای محله قاسم آباد و کانون پرورش فکری کودکان با اجرای برنامه های تفریحی و آموزشی و مسابقه نقاشی و اهدای جوایزی به کودکان در بخشهای بستری آغاز شده است. در این راستا برنامه کلاسهای آموزشی جهت والدین در خصوص تغذیه سالم در نوزادان و کودکان، چگونگی رفتار با کودکان در خانواده و جامعه، مراقبت های خاص و ایجاد امنیت در کودکان، مراقبتهای بهداشتی در کودکان برگزار شده است که تا پایان هفته این برنامه های آموزشی ادامه دارند.
علاوه بر تکرار مباحث در روزهای آینده کلاس آموزشی رعایت بهداشت دستها و استفاده از فن آوریهای نوین برای والدین و کودکان برگزار می شود.
در این خصوص تعدادی پوستر نصب شده و پمفلت آموزشی نیز تهیه گردیده که بین مراجعین توزیع شده و فیلمهای آموزشی نیز در این خصوص نمایش داده شده است.