IMG_1288

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اخلاق پزشکی تشکیل شد.


این جلسه روز سه شنبه ۱۴ شهریور ۹۶ با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، افتخاری منش مترون، دکتر حق شناس عضو هیئت علمی ، قربانی دبیر کمیته و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه در خصوص سیستم نوبت دهی و نارضایتی مراجعین صحبت شد و اعلام شد بزودی سیستم نوبت دهی اینترنتی و جدید از شرکت خریداری و راه اندازی می شود. همچنین مقرر شد نارضایتی از بخشها بطور فصلی به روسای بخشها اعلام شود. همچنین برای رضایت بیشتر همراهان داروخانه همکاری بیشتر برای تحویل داروهای بدون نسخه داشته باشد.